Accutester

De accu en de e-bike zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wilt u weten wat de conditie is van uw accu? Laat deze dan testen door Zijlstra Tweewielers. U krijgt van ons het testresultaat en een voor u passend advies.